You are currently browsing the tag archive for the ‘Verbs’ tag.

A l’ idioma japonès hi ha l’opció de combinar dos verbs per formar un tercer.

Per exemple si combinem els verbs 持つ 「もつ」 (carregar) i 行く 「いく」 (anar) podem construir el verb ‘dur’.
Per fer això hem de passar el ver 持つ de la forma de diccionari a la forma て, quedant la combinació d’aquesta forma: 持って行きます。

Un altre exemple el podrem fer amb el verb 持つ i el verb 来 「き」 (venir) amb els que obtenim el verb ‘portar’: 持って来ます。
Aquest últim no confondre amb 行って来ります 「いってくります」 que significa ‘anar i tornar’.

Per dir que es vol fer alguna cosa, es fa servir la terminació verbal “tai”. Es tan senzill com agafar el ver en la seva forma “ます” i substituir el “ます” per “たい”.

Un exemple amb el verb 食べる 「たべる」(menjar):

食べる 「たべる」 -> 食べます 「たべます」 -> 食べたい 「たべたい」 (vull menjar)
La frase seria: 私は魚を食べたいです。「わたしはさかなをたべたいです」 (vull menjar peix)

Però aquesta forma “tai” també es pot conjugar per fer referència al passat, el negatiu, etc, i es fa com si fos un adjectiu -i:

Present: 私は魚を食べたいです。「わたしはさかなをたべたいです」 (vull menjar peix)
Negatiu: 私は魚を食べたくないです。「わたしはさかなをたべたくないです」 (No vull menjar peix)
Passat: 私は魚を食べたかったです。「わたしはさかなをたべたかったです」 (Volia menjar peix)
Negatiu+Passat: 私は魚を食べたくなかったです。「わたしはさかなをたべたくなかったです」 (No volia menjar peix)

 

Una mica més de vocabulari, en aquest cas de verbs. Farem servir el kanji de cada verb i a sota posaré la pronunciació del kanji en hiragana.

仕事をします (treballar)
(しごと)おします

勉強します (estudiar)
(べんきょう)します

起きます (llevar-se, pel matí)
(お)きます

寝ます (dormir)
(ね)ます

休みます (descansar)
(やす)みます

行きます (anar)
(い)きます

来ます (venir)
(き)ます

帰ります (tornar)
(かえ)ります

食べます (menjar)
(た)べます

飲みます (beure)
(の)みます

住んでいます (viure, en algun lloc)
(す)んでいます

入ります (entrar)
(はい)ります

Conjugació de la forma formal del verb べんきょうします (estudiar):

べんきょうします => benkyoushimasu (infinitiu)

べんきょうしません => benkyoushimasen(negatiu)

べんきょうしました => benkyoushimashita (passat)

べんきょうしませんでした => benkyoushimasendeshita (negatiu + passat)

べんきょうしませんか => benkyoushimasenka (interrogatiu)

べんきょうしましょう => benkyoushimashyou (imperatiu)

La forma -masu dels verbs és la que es considera ‘formal’.

Per exemple tenim el verb たべる (taberu -> menjar), doncs la seva forma ‘formal’ seria たべます(tabemasu). Explico això perquè és un bon punt de partida per entendre com es conjuguen els verbs en japonès.

En l’ idioma japonès no existeixen les conjugacions com les entenem nosaltres. Son més semblants als verbs anglesos. No hi han les nostres conjugacions jo, tu, ell, nosaltres,… i n’hi han molts pocs tipus de temps verbals.

Les conjugacions dels verbs es redueixen a aquestes i porten aquest sufix: present (ます -masu), passat (ました -mashita), negatiu(ません -masen), passat-negatiu(ませんでした -masendeshita), interrogatius (ませんか -masenka) i propostes (ましょう -mashiyou).

Exemple amb el verb たべます (tabemasu), que com ja hem dit es la forma ‘formal’ del verb たべる(taberu -> menjar):

Present:  たべます -> tabemasu -> menjar
Negatiu: たべません -> tabemasen -> no menjar
Passat: たべました -> tabemashita -> vaig menjar
Passat-negatiu: たべませんでした -> tabemasendeshita -> no vaig menjar
Interrogatiu: たべませんか -> tabemasenka -> Perquè no mengem? (es fa servir la forma negativa + pregunta)
Proposta (fer conjuntament amb algú): たべましょう -> tabemash(yo)u -> mengem!

Les traduccions son aproximades, però espero que s’hagi entès el sentit de les formes verbals.

El verb Ser és un dels que més es fa servir quan comences a estudiar japonès.

El verb Ser en japonès és です(desu), pronunciat “des”, ja que la “u” en aquest cas es casi sorda. Per exemple una frase amb el verb Ser seria:

あのねこはとてもかわいいです。 -> ano neko wa totemo kawaii desu. -> Aquell gat és molt bonic.

El passat del verb ser: でした -> deshita
あのねこはとてもかわいいでした -> ano neko wa totemo kawaii deshita -> Aquell gat era molt bonic.

El negatiu: ではありません -> de wa arimasen
あのねこはとてもかわいいではありません -> ano neko wa totemo kawaii de wa arimasen -> Aquell gat no és molt bonic.

I el passat-negatiu: じゃありませんでした -> ja arimasen deshita
あのねこはとてもかわいいじゃありませんでした -> ano neko wa totemo kawaii ja arimasen deshita -> Aquell gat no era molt bonic.

Aprenent

Categories