You are currently browsing the tag archive for the ‘Kanji’ tag.

Més kanjis per estudiar!

道 みち Carrer
近い ちかい Prop
遠い とおい Lluny
速い はやい Ràpid
遅い おそい Lent
早い はやい D’hora
泳ぐ およぐ Nedar
油 あぶら Oli
石油 せきゆ Petroli
海 うみ Platja
酒 さけ Sake
日本酒 にほんしゅ Beguda alcohòlica japonesa

La Kanako, la meva professora de japonès, ha ensenyat una tècnica per aprendre els kanjis. Jo li dic…

“El ventall dels kanjis” (música d’emoció)

Es tracta d’agafar un foli normal (DIN A4) i començar a doblegar-lo, primer per la meitat. Després per la meitat d’aquesta meitat. I per últim un altre cop doblegar-lo per la meitat que ha quedat. El resultat queda així:

Després escrivim els kanjis que volem estudiar a la primera columna. I seguidament els seus equivalents en hiragana.

Ara, tapant la primera columna, hem d’escriure de nou els kanjis fixant-nos només amb els seu hiranaga.
A continuació tornem a doblegar el paper i tapen els kanjis per tornar a escriure les paraules en hiragana.
I així successivament fins acabar l’acordió.

És una tècnica, ni millor ni pitjor, però a mi em va molt be per aprendre els nous kanjis que aprenc cada setmana.

Espero que us sigui d’utilitat! 😀

 

A l’ idioma japonès hi ha l’opció de combinar dos verbs per formar un tercer.

Per exemple si combinem els verbs 持つ 「もつ」 (carregar) i 行く 「いく」 (anar) podem construir el verb ‘dur’.
Per fer això hem de passar el ver 持つ de la forma de diccionari a la forma て, quedant la combinació d’aquesta forma: 持って行きます。

Un altre exemple el podrem fer amb el verb 持つ i el verb 来 「き」 (venir) amb els que obtenim el verb ‘portar’: 持って来ます。
Aquest últim no confondre amb 行って来ります 「いってくります」 que significa ‘anar i tornar’.

Us deixo una sèrie de preguntes/resposta que us podeu trobar a qualsevol conversa que podeu tenir amb un japonès o que us serviran per presentar-vos vosaltres mateixos.

P: お名前は何ですか。 / あなたの名前は何ですか。 = Quin és el teu nom?
R: 私の名前はイサックです。 はじめまして。 = El meu nom és Isaac. Encantat.
RP: どうぞよろしくおねがいします。 = Encantat de conèixer-te també.

P: お仕事は何ですか。 = De que trabajas?
R: 私はWebプログラマです。 = Soc programador web.

P: お国はどちらですか。 = De quin país ets?
R: スペインです。 = D’ Espanya.

P: ご出身はどちらですか。 = On vas néixer / D’on ets /D’on vens?
R1: バルセロナ出身です。 = Sóc de Barcelona.
R2: バルセロナから来ました。 = Vinc des de Barcelona.

Espero que alguna d’aquestes frases us siguin útils per començar una conversa en japonès.

Kanjis d’aquesta entrada:

名前 = なまえ (nom)
何 = なん (quin / que)
仕事 = しごと (treball)
国 = くに (país)
出身 = しゅっしん (néixer / començar)
来 = き (vindre)

Una mica més de vocabulari, en aquest cas de verbs. Farem servir el kanji de cada verb i a sota posaré la pronunciació del kanji en hiragana.

仕事をします (treballar)
(しごと)おします

勉強します (estudiar)
(べんきょう)します

起きます (llevar-se, pel matí)
(お)きます

寝ます (dormir)
(ね)ます

休みます (descansar)
(やす)みます

行きます (anar)
(い)きます

来ます (venir)
(き)ます

帰ります (tornar)
(かえ)ります

食べます (menjar)
(た)べます

飲みます (beure)
(の)みます

住んでいます (viure, en algun lloc)
(す)んでいます

入ります (entrar)
(はい)ります

Una mica de kanjis senzills per anar aprenent:

私 -> わたし -> jo
上 -> うえ -> per sobre
下 -> した -> sota
中 -> なか -> mitjà
大 -> おお-きい -> gran
小 -> ちい-さい -> petit
本 -> もと -> arrel, origen
半 -> なか-ば -> meitat
分 -> わ-ける -> dividir
力-> ちから -> poder (de poderós)
何 -> なに/なん -> que, quin

Poso només sis colors amb algun exemple:

色 -> iro -> color

赤 -> あか -> aka -> vermell
Amb el color vermell hi ha un exemple molt curiós i és que als nadons petits se’ls hi diu あかちゃん (akachan) per la careta vermella que tenen quan son petits.

黄色 -> きいろ -> kiiro -> groc
El groc és l’únic que porta el kanji 色 (color) darrera del nom.

青 -> あお -> ao -> blau
緑 -> みどり -> midori -> verd
白 -> しろ -> shiro -> blanc
黒 -> くろ -> kuro -> negre

Un exemple de frase amb colors seria:
車は赤です。 -> kuruma wa aka desu. -> El cotxe és vermell.

Per l’ exemple anterior es va fer servir una forma nova d’ expressar números que no s’ havia explicat abans. És la forma de dir les unitats de miler (1000). Els números en japonès es poden dividir en diferents grups: desenes (10), centenes (100), milers (1.000), desenes de miler (10.000) i centenes de milió (100.000.000). Cada grup te la seva pròpia denominació:

Desenes: じゅう (juu) 10 -> じゅう, 20 -> にじゅう, 30 -> さんじゅう

Centenes: ひゃく(hyaku) 100 -> ひゃく, 200 -> にひゃく, 300 -> さんひゃく

Milers: せん (sen) 1000 -> せん, 2000 -> にせん, 3000 -> さんぜん El 3000 es irregular i es fa servir l’ hiragana ぜ (ze) enlloc de せ (se)

Desenes de miler: まん (man) 10.000 -> いちまん, 20.000 -> にまん, 30.000 -> さんまん

Centenes de milió: おく (oku) 100.000.000 -> いちおく, 200.000.000 -> におく, 300.000.000 -> さのく

Per exemple, relacionat amb les dates, per escriure l’ any 1974 farem el següent:

Es divideix la xifra en fraccions més petites, milers, centenars i la resta: 1000 + 900 + 74. Després ho passem al format japonès i quedaria d’aquesta forma:

せん(1000) きゅうひゃく(900) ななじゅう(70)よん(4)ねん(any)

Un altre exemple: 18.793

いちまん(10.000)はっせん(8.000)ななひゃく(700)きゅうじゅう(90)さん(3)

En aquest post parlaré de com escriure dates en japonès.

Com d’altres països, el Japó, te un format diferent al nostre alhora de mostrar les dates. Si el nostre sistema està format per la seqüència DD/MM/AAAA (dia/mes/any), el sistema japonès el fa en aquest altre format: AAAA/MM/DD, o sigui any/mes/dia.

Un exemple de data en japonès seria: 2010年02月21日

L’ any es representa pel kanji 年(ねん). El mes és el kanji 月(がつ). I el dia el segueix el kanji 日(にち).

Per l’exemple anterior la pronunciació seria així: にせんじゅうねんがつにじゅういちにち (ni sen juu nen ni gatsu ni juu ichi nichi)

En el proper post explicaré el tema de com expressar unitats de miler i centenes.

Els dies de la setmana en japonès son set, com a tot arreu 😉 I la llista completa és aquesta:

Dilluns -> 月(Lluna) -> 月よう日-> getsu you bi

Dimarts -> 火(Foc) -> 火よう日 -> ka you bi

Dimecres -> 水(Aigua) -> 水よう日 -> sui you bi

Dijous -> 木(Arbre) -> 木よう日 -> moku you bi

Divendres -> 金(Or) -> 金よう日 -> kin you bi

Dissabte -> 土(Terra) -> 土よう日 -> do you bi

Diumenge -> 日(Dia) -> 日よう日 -> nichi you bi

Aprenent

Categories