You are currently browsing the tag archive for the ‘demostratius’ tag.

Dit de les formes pronominals, substantives, adjectives o adverbials, que designen una situació en l’espai o en el temps.

Aquest/aquesta/açò -> この
この犬は、シェパードけんです。 -> kono inu wa, syepaado ken desu -> Aquest gos és un pastor alemany.

Aqueix/aqueixa/això -> その
その鳥は、インコです。 -> sono tori wa, inko desu -> Aqueix ocell és una cotorra.

Aquell/aquella/allò -> あの
あの猫は、とてもかわいいです。 -> ano neko wa, totemo kawaii desu -> Aquell gat es molt bonic.

Quin -> どの
どの犬が、あなたの犬ですか。 -> dono inu ga, anata no inu desu ka -> Quin és el teu gos?

De que -> どこの
そのスカートは、どこのメーカーですか。 -> sono sukaato wa, dokono meekaa desu ka -> Aqueixa falda de quina marca és?

Kanjis:

犬 -> いぬ -> inu -> gos
猫 -> ねこ -> neko -> gat
鳥 -> とり -> tori -> ocell

Els pronoms demostratius en japonès son els següents:

これ = kore = això

Exemple: これはつくえです = kore wa tukue desu = Això és una taula

それ = sore = allò

Exemple: それはパソコンです = sore wa pasokon desu = Allò es un ordinador

あれ = are = allò (d’allà)

なん = nan = què

Exemple: あれはなんですか? = are wa nan desu ka? = Què és allò d’allà?

Aprenent

Categories