You are currently browsing the tag archive for the ‘Dates’ tag.

Per l’ exemple anterior es va fer servir una forma nova d’ expressar números que no s’ havia explicat abans. És la forma de dir les unitats de miler (1000). Els números en japonès es poden dividir en diferents grups: desenes (10), centenes (100), milers (1.000), desenes de miler (10.000) i centenes de milió (100.000.000). Cada grup te la seva pròpia denominació:

Desenes: じゅう (juu) 10 -> じゅう, 20 -> にじゅう, 30 -> さんじゅう

Centenes: ひゃく(hyaku) 100 -> ひゃく, 200 -> にひゃく, 300 -> さんひゃく

Milers: せん (sen) 1000 -> せん, 2000 -> にせん, 3000 -> さんぜん El 3000 es irregular i es fa servir l’ hiragana ぜ (ze) enlloc de せ (se)

Desenes de miler: まん (man) 10.000 -> いちまん, 20.000 -> にまん, 30.000 -> さんまん

Centenes de milió: おく (oku) 100.000.000 -> いちおく, 200.000.000 -> におく, 300.000.000 -> さのく

Per exemple, relacionat amb les dates, per escriure l’ any 1974 farem el següent:

Es divideix la xifra en fraccions més petites, milers, centenars i la resta: 1000 + 900 + 74. Després ho passem al format japonès i quedaria d’aquesta forma:

せん(1000) きゅうひゃく(900) ななじゅう(70)よん(4)ねん(any)

Un altre exemple: 18.793

いちまん(10.000)はっせん(8.000)ななひゃく(700)きゅうじゅう(90)さん(3)

En aquest post parlaré de com escriure dates en japonès.

Com d’altres països, el Japó, te un format diferent al nostre alhora de mostrar les dates. Si el nostre sistema està format per la seqüència DD/MM/AAAA (dia/mes/any), el sistema japonès el fa en aquest altre format: AAAA/MM/DD, o sigui any/mes/dia.

Un exemple de data en japonès seria: 2010年02月21日

L’ any es representa pel kanji 年(ねん). El mes és el kanji 月(がつ). I el dia el segueix el kanji 日(にち).

Per l’exemple anterior la pronunciació seria així: にせんじゅうねんがつにじゅういちにち (ni sen juu nen ni gatsu ni juu ichi nichi)

En el proper post explicaré el tema de com expressar unitats de miler i centenes.

Aprenent

Categories