La Kanako, la meva professora de japonès, ha ensenyat una tècnica per aprendre els kanjis. Jo li dic…

“El ventall dels kanjis” (música d’emoció)

Es tracta d’agafar un foli normal (DIN A4) i començar a doblegar-lo, primer per la meitat. Després per la meitat d’aquesta meitat. I per últim un altre cop doblegar-lo per la meitat que ha quedat. El resultat queda així:

Després escrivim els kanjis que volem estudiar a la primera columna. I seguidament els seus equivalents en hiragana.

Ara, tapant la primera columna, hem d’escriure de nou els kanjis fixant-nos només amb els seu hiranaga.
A continuació tornem a doblegar el paper i tapen els kanjis per tornar a escriure les paraules en hiragana.
I així successivament fins acabar l’acordió.

És una tècnica, ni millor ni pitjor, però a mi em va molt be per aprendre els nous kanjis que aprenc cada setmana.

Espero que us sigui d’utilitat! 😀

 

A l’ idioma japonès hi ha l’opció de combinar dos verbs per formar un tercer.

Per exemple si combinem els verbs 持つ 「もつ」 (carregar) i 行く 「いく」 (anar) podem construir el verb ‘dur’.
Per fer això hem de passar el ver 持つ de la forma de diccionari a la forma て, quedant la combinació d’aquesta forma: 持って行きます。

Un altre exemple el podrem fer amb el verb 持つ i el verb 来 「き」 (venir) amb els que obtenim el verb ‘portar’: 持って来ます。
Aquest últim no confondre amb 行って来ります 「いってくります」 que significa ‘anar i tornar’.

Per dir que es vol fer alguna cosa, es fa servir la terminació verbal “tai”. Es tan senzill com agafar el ver en la seva forma “ます” i substituir el “ます” per “たい”.

Un exemple amb el verb 食べる 「たべる」(menjar):

食べる 「たべる」 -> 食べます 「たべます」 -> 食べたい 「たべたい」 (vull menjar)
La frase seria: 私は魚を食べたいです。「わたしはさかなをたべたいです」 (vull menjar peix)

Però aquesta forma “tai” també es pot conjugar per fer referència al passat, el negatiu, etc, i es fa com si fos un adjectiu -i:

Present: 私は魚を食べたいです。「わたしはさかなをたべたいです」 (vull menjar peix)
Negatiu: 私は魚を食べたくないです。「わたしはさかなをたべたくないです」 (No vull menjar peix)
Passat: 私は魚を食べたかったです。「わたしはさかなをたべたかったです」 (Volia menjar peix)
Negatiu+Passat: 私は魚を食べたくなかったです。「わたしはさかなをたべたくなかったです」 (No volia menjar peix)

 

I ara anirem a pels adjectius en forma “na”.

Aquest tipus d’adjectius es conjuguen de diferent manera que els de forma “i”.

Només s’han de seguir aquestes pautes i podrem conjugar aquest tipus d’adjectius sense cap complicació:

Present: Adj. + です。
Negatiu: Adj. + ではありません。
Passat: Adj. + でした。
Negatiu+Passat: Adj. + ではありませんでした。

Exemple amb l’adjectiu “na” 便利 「べんり」 (Útil /Usable )

Present: 車は便利です。 El cotxe és usable.
Negatiu: 車は便利ではありません。 El cotxe no és usable.
Passat: 車は便利でした。 El cotxe era usable.
Negatiu+Passat: 車は便利ではありませんでした。 El cotxe no era usable.

Si l ‘adjectiu va davant del nom s’escriu amb la seva forma “na”: 便利な車。

Hi han 4 excepcions d’adjectius acabats amb “i” però que realment son adjectius “na”. Son aquest:

きれい、ゆめい、きらい、とくい。

Si ens els trobem davant d’un nom se’ls afegeix el “na”: きれい+な+人

I aquí us deixo una llista d’ adjectius “na”.

 

Hi han dos grans grups d’adjectius en japonès. El de forma “i” い i els de forma “na” な.

No hi ha cap regla per saber quan es tracta d’un tipus o d’un altre. Simplement se sap a base de memoritzar.

Ara parlarem dels adjectius de forma “i” i de com es conjuguen per formar present, passat, negatiu i negatiu passat.

La regla per conjugar els adjectius “i” és la següent:

Present: adj.+です。
Negatiu: adj. - い + くない+です。
Passat: adj. – い + かった+です。
Negatiu+passat: adj. – い + くなかった + です。

Per exemple conjugarem l’adjectiu “i” 大きい 「おおきい」 (gran):

Present: 車は大きいです。 El cotxe és gran.
Negatiu: 車は大きくないです。 El cotxe no és gran.
Passat: 車は大きかったです。 El cotxe era gran.
Negatiu+Passat: 車は大きくなかったです。 El cotxe no era gran.

Aquí teniu una llista d’adjectius -i.

 

Us deixo una sèrie de preguntes/resposta que us podeu trobar a qualsevol conversa que podeu tenir amb un japonès o que us serviran per presentar-vos vosaltres mateixos.

P: お名前は何ですか。 / あなたの名前は何ですか。 = Quin és el teu nom?
R: 私の名前はイサックです。 はじめまして。 = El meu nom és Isaac. Encantat.
RP: どうぞよろしくおねがいします。 = Encantat de conèixer-te també.

P: お仕事は何ですか。 = De que trabajas?
R: 私はWebプログラマです。 = Soc programador web.

P: お国はどちらですか。 = De quin país ets?
R: スペインです。 = D’ Espanya.

P: ご出身はどちらですか。 = On vas néixer / D’on ets /D’on vens?
R1: バルセロナ出身です。 = Sóc de Barcelona.
R2: バルセロナから来ました。 = Vinc des de Barcelona.

Espero que alguna d’aquestes frases us siguin útils per començar una conversa en japonès.

Kanjis d’aquesta entrada:

名前 = なまえ (nom)
何 = なん (quin / que)
仕事 = しごと (treball)
国 = くに (país)
出身 = しゅっしん (néixer / començar)
来 = き (vindre)

Fa temps ja vam parlar de les salutacions. Ara toca parlar dels comiats.

Tenim des de el famós さようなら, més formal, fins el また i les seves variants. Literalment  また vol dir “un altre” i es pot combinar amb diferents paraules per indicar diferents tipus de comiats. Per exemple:

また来週 = Fins la propera setmana.
またあした = Fins demà.
またね / じゃね = Ens veiem.
O el famós さようなら

Bé, doncs fins la propera!
またね!

Una mica més de vocabulari, en aquest cas de verbs. Farem servir el kanji de cada verb i a sota posaré la pronunciació del kanji en hiragana.

仕事をします (treballar)
(しごと)おします

勉強します (estudiar)
(べんきょう)します

起きます (llevar-se, pel matí)
(お)きます

寝ます (dormir)
(ね)ます

休みます (descansar)
(やす)みます

行きます (anar)
(い)きます

来ます (venir)
(き)ます

帰ります (tornar)
(かえ)ります

食べます (menjar)
(た)べます

飲みます (beure)
(の)みます

住んでいます (viure, en algun lloc)
(す)んでいます

入ります (entrar)
(はい)ります

Una mica de kanjis senzills per anar aprenent:

私 -> わたし -> jo
上 -> うえ -> per sobre
下 -> した -> sota
中 -> なか -> mitjà
大 -> おお-きい -> gran
小 -> ちい-さい -> petit
本 -> もと -> arrel, origen
半 -> なか-ば -> meitat
分 -> わ-ける -> dividir
力-> ちから -> poder (de poderós)
何 -> なに/なん -> que, quin

Conjugació de la forma formal del verb べんきょうします (estudiar):

べんきょうします => benkyoushimasu (infinitiu)

べんきょうしません => benkyoushimasen(negatiu)

べんきょうしました => benkyoushimashita (passat)

べんきょうしませんでした => benkyoushimasendeshita (negatiu + passat)

べんきょうしませんか => benkyoushimasenka (interrogatiu)

べんきょうしましょう => benkyoushimashyou (imperatiu)

Aprenent

Categories