You are currently browsing the category archive for the ‘Vocabulari’ category.

Més kanjis per estudiar!

道 みち Carrer
近い ちかい Prop
遠い とおい Lluny
速い はやい Ràpid
遅い おそい Lent
早い はやい D’hora
泳ぐ およぐ Nedar
油 あぶら Oli
石油 せきゆ Petroli
海 うみ Platja
酒 さけ Sake
日本酒 にほんしゅ Beguda alcohòlica japonesa

I ara anirem a pels adjectius en forma “na”.

Aquest tipus d’adjectius es conjuguen de diferent manera que els de forma “i”.

Només s’han de seguir aquestes pautes i podrem conjugar aquest tipus d’adjectius sense cap complicació:

Present: Adj. + です。
Negatiu: Adj. + ではありません。
Passat: Adj. + でした。
Negatiu+Passat: Adj. + ではありませんでした。

Exemple amb l’adjectiu “na” 便利 「べんり」 (Útil /Usable )

Present: 車は便利です。 El cotxe és usable.
Negatiu: 車は便利ではありません。 El cotxe no és usable.
Passat: 車は便利でした。 El cotxe era usable.
Negatiu+Passat: 車は便利ではありませんでした。 El cotxe no era usable.

Si l ‘adjectiu va davant del nom s’escriu amb la seva forma “na”: 便利な車。

Hi han 4 excepcions d’adjectius acabats amb “i” però que realment son adjectius “na”. Son aquest:

きれい、ゆめい、きらい、とくい。

Si ens els trobem davant d’un nom se’ls afegeix el “na”: きれい+な+人

I aquí us deixo una llista d’ adjectius “na”.

 

Hi han dos grans grups d’adjectius en japonès. El de forma “i” い i els de forma “na” な.

No hi ha cap regla per saber quan es tracta d’un tipus o d’un altre. Simplement se sap a base de memoritzar.

Ara parlarem dels adjectius de forma “i” i de com es conjuguen per formar present, passat, negatiu i negatiu passat.

La regla per conjugar els adjectius “i” és la següent:

Present: adj.+です。
Negatiu: adj. - い + くない+です。
Passat: adj. – い + かった+です。
Negatiu+passat: adj. – い + くなかった + です。

Per exemple conjugarem l’adjectiu “i” 大きい 「おおきい」 (gran):

Present: 車は大きいです。 El cotxe és gran.
Negatiu: 車は大きくないです。 El cotxe no és gran.
Passat: 車は大きかったです。 El cotxe era gran.
Negatiu+Passat: 車は大きくなかったです。 El cotxe no era gran.

Aquí teniu una llista d’adjectius -i.

 

Us deixo una sèrie de preguntes/resposta que us podeu trobar a qualsevol conversa que podeu tenir amb un japonès o que us serviran per presentar-vos vosaltres mateixos.

P: お名前は何ですか。 / あなたの名前は何ですか。 = Quin és el teu nom?
R: 私の名前はイサックです。 はじめまして。 = El meu nom és Isaac. Encantat.
RP: どうぞよろしくおねがいします。 = Encantat de conèixer-te també.

P: お仕事は何ですか。 = De que trabajas?
R: 私はWebプログラマです。 = Soc programador web.

P: お国はどちらですか。 = De quin país ets?
R: スペインです。 = D’ Espanya.

P: ご出身はどちらですか。 = On vas néixer / D’on ets /D’on vens?
R1: バルセロナ出身です。 = Sóc de Barcelona.
R2: バルセロナから来ました。 = Vinc des de Barcelona.

Espero que alguna d’aquestes frases us siguin útils per començar una conversa en japonès.

Kanjis d’aquesta entrada:

名前 = なまえ (nom)
何 = なん (quin / que)
仕事 = しごと (treball)
国 = くに (país)
出身 = しゅっしん (néixer / començar)
来 = き (vindre)

Fa temps ja vam parlar de les salutacions. Ara toca parlar dels comiats.

Tenim des de el famós さようなら, més formal, fins el また i les seves variants. Literalment  また vol dir “un altre” i es pot combinar amb diferents paraules per indicar diferents tipus de comiats. Per exemple:

また来週 = Fins la propera setmana.
またあした = Fins demà.
またね / じゃね = Ens veiem.
O el famós さようなら

Bé, doncs fins la propera!
またね!

Una mica més de vocabulari, en aquest cas de verbs. Farem servir el kanji de cada verb i a sota posaré la pronunciació del kanji en hiragana.

仕事をします (treballar)
(しごと)おします

勉強します (estudiar)
(べんきょう)します

起きます (llevar-se, pel matí)
(お)きます

寝ます (dormir)
(ね)ます

休みます (descansar)
(やす)みます

行きます (anar)
(い)きます

来ます (venir)
(き)ます

帰ります (tornar)
(かえ)ります

食べます (menjar)
(た)べます

飲みます (beure)
(の)みます

住んでいます (viure, en algun lloc)
(す)んでいます

入ります (entrar)
(はい)ります

Una mica de kanjis senzills per anar aprenent:

私 -> わたし -> jo
上 -> うえ -> per sobre
下 -> した -> sota
中 -> なか -> mitjà
大 -> おお-きい -> gran
小 -> ちい-さい -> petit
本 -> もと -> arrel, origen
半 -> なか-ば -> meitat
分 -> わ-ける -> dividir
力-> ちから -> poder (de poderós)
何 -> なに/なん -> que, quin

Segona entrega de vocabulari en katakana:

Català -> Origen -> Pronunciació -> Escriptura en katakana

Motocicleta -> Motorbike -> ootobai -> オートバイ
Pa -> Pan -> pan -> パン
Suc -> Juice -> j(yu)su -> ジュース
Taronja ->Orange -> orenji -> オレンジ
Madrid -> Madrid -> madoriido -> マドリード
Supermercat -> Super -> suupaa -> スーパー
Notícies -> News -> n(yu)su -> ニュース
Televisió -> Television -> terebi -> テレビ
Vídeo -> Video -> bideo -> ビデオ
Casset -> Cassette -> kaseto -> カセット
Ràdio -> Radio -> rajio -> ラジオ
Mòbil -> Mobile -> moobiru -> モービル
Manga -> manga -> マンガ
Còmic -> Comic -> komikku -> コミック
Anime -> anime -> アニメ
Tenda 24h. -> Convenience Store -> konbini -> コンビニ
Imatge -> Image -> imeeji -> イメージ
Cotxe ecològic -> Eco Car -> ekokaa -> エコカー
Ok -> Ok ->ookee -> オーケー
Holanda -> Holland -> oranda -> オランダ
Hamburguesa (la carn) -> Hamburger -> hanbagu -> ハンバーグ

Poso només sis colors amb algun exemple:

色 -> iro -> color

赤 -> あか -> aka -> vermell
Amb el color vermell hi ha un exemple molt curiós i és que als nadons petits se’ls hi diu あかちゃん (akachan) per la careta vermella que tenen quan son petits.

黄色 -> きいろ -> kiiro -> groc
El groc és l’únic que porta el kanji 色 (color) darrera del nom.

青 -> あお -> ao -> blau
緑 -> みどり -> midori -> verd
白 -> しろ -> shiro -> blanc
黒 -> くろ -> kuro -> negre

Un exemple de frase amb colors seria:
車は赤です。 -> kuruma wa aka desu. -> El cotxe és vermell.

Una miqueta de vocabulari en katakana. El katakana és el sil·labari que s’utilitza per escriure paraules que no tenen origen japonès. La majoria venen de l’anglès.

Català -> Origen -> Pronunciació -> Escriptura en katakana

Café -> Coffee -> koohii -> コーヒー
Got -> Cup -> koppu -> コップ
Pasta -> Pasta -> pasuta -> パスタ
Espanya -> Spain -> supein -> スペイン
Galeta-> Cookie -> kukii -> クッキー
Xocolata -> Chocolate -> ti(yo)koreto  -> チョコレート
Amèrica -> America -> america -> アメリカ
Nova York -> New York -> n(yu)uyooku -> ニューヨーク
Iogurt -> Yoghurt -> yooguruto -> ヨーグルト
McDonnalds -> McDonnalds -> makudonarudo -> マクドナルド
Ordinador -> Computer -> konp(yu)ta -> コンピューター
Ordinador personal -> Personal computer -> pasokon -> パソコン
Futbol -> Soccer -> saka -> サッカ
Bàsquet -> Basket -> basuketo -> バスケット
Barcelona -> Barcelona -> baruserona -> バルセロナ

Aprenent

Categories