You are currently browsing the category archive for the ‘Katakana’ category.

Us deixo una sèrie de preguntes/resposta que us podeu trobar a qualsevol conversa que podeu tenir amb un japonès o que us serviran per presentar-vos vosaltres mateixos.

P: お名前は何ですか。 / あなたの名前は何ですか。 = Quin és el teu nom?
R: 私の名前はイサックです。 はじめまして。 = El meu nom és Isaac. Encantat.
RP: どうぞよろしくおねがいします。 = Encantat de conèixer-te també.

P: お仕事は何ですか。 = De que trabajas?
R: 私はWebプログラマです。 = Soc programador web.

P: お国はどちらですか。 = De quin país ets?
R: スペインです。 = D’ Espanya.

P: ご出身はどちらですか。 = On vas néixer / D’on ets /D’on vens?
R1: バルセロナ出身です。 = Sóc de Barcelona.
R2: バルセロナから来ました。 = Vinc des de Barcelona.

Espero que alguna d’aquestes frases us siguin útils per començar una conversa en japonès.

Kanjis d’aquesta entrada:

名前 = なまえ (nom)
何 = なん (quin / que)
仕事 = しごと (treball)
国 = くに (país)
出身 = しゅっしん (néixer / començar)
来 = き (vindre)

Aquí us deixo unes plantilles per poder practicar l’ escriptura dels sil·labaris hiragana i katakana.

Només heu d’ imprimir els pdf i repassar en boli els caràcters que estan en un color més fluix. L’ ordre correcte dels traços per escriure els kana és d’ a dalt cap abaix i d’ esquerra a dreta.

Plantilla katakana

Plantilla hiragana

En hiragana i katakana existeixen les vocals llargues i les dobles consonants.

Les vocals llargues tenen una longitud el doble de la normal i es representen amb un macró ( ¯ ) a sobre de la vocal quan les escrivim en rōmaji. Donat que en els teclats llatins o occidentals es complicat escriure el símbol del macró, moltes vegades ens podem trobar que aquest es representa per un accent circumflex ( ^ ).  sūpā = sûpâ = suupaa.

En katakana es fa servir el símbol Chōon ( ー ) després de la vocal que s’allarga i en hiragana s’escriu la vocal repetida.

Vocal llarga en rōmaji:
sūpā -> super(mercat). En aquest cas la pronunciació seria “suupaa”.

Vocal llarga en katakana:
スーパー -> sūpā -> super(mercat).

Vocal llarga en hiragana:
とおる -> tōru -> passar. En aquest cas es pronuncia “tooru”.

Les dobles consonants es pronuncien fent una petita pausa abans de la consonant doblada, per donar més força a la pronunciació.

Es representen en rōmaji doblant directament la consonant: zasshi (revista). En katakana i en hiragana es fa servir el kana tsu petit.
katakana ( ) hiragana ( ).

Exemple en katakana:
ト -> petto -> De l’anglès “pet”, mascota.

Exemple en hiragana:
ぽん -> nippon -> Japó.

Segona entrega de vocabulari en katakana:

Català -> Origen -> Pronunciació -> Escriptura en katakana

Motocicleta -> Motorbike -> ootobai -> オートバイ
Pa -> Pan -> pan -> パン
Suc -> Juice -> j(yu)su -> ジュース
Taronja ->Orange -> orenji -> オレンジ
Madrid -> Madrid -> madoriido -> マドリード
Supermercat -> Super -> suupaa -> スーパー
Notícies -> News -> n(yu)su -> ニュース
Televisió -> Television -> terebi -> テレビ
Vídeo -> Video -> bideo -> ビデオ
Casset -> Cassette -> kaseto -> カセット
Ràdio -> Radio -> rajio -> ラジオ
Mòbil -> Mobile -> moobiru -> モービル
Manga -> manga -> マンガ
Còmic -> Comic -> komikku -> コミック
Anime -> anime -> アニメ
Tenda 24h. -> Convenience Store -> konbini -> コンビニ
Imatge -> Image -> imeeji -> イメージ
Cotxe ecològic -> Eco Car -> ekokaa -> エコカー
Ok -> Ok ->ookee -> オーケー
Holanda -> Holland -> oranda -> オランダ
Hamburguesa (la carn) -> Hamburger -> hanbagu -> ハンバーグ

Una miqueta de vocabulari en katakana. El katakana és el sil·labari que s’utilitza per escriure paraules que no tenen origen japonès. La majoria venen de l’anglès.

Català -> Origen -> Pronunciació -> Escriptura en katakana

Café -> Coffee -> koohii -> コーヒー
Got -> Cup -> koppu -> コップ
Pasta -> Pasta -> pasuta -> パスタ
Espanya -> Spain -> supein -> スペイン
Galeta-> Cookie -> kukii -> クッキー
Xocolata -> Chocolate -> ti(yo)koreto  -> チョコレート
Amèrica -> America -> america -> アメリカ
Nova York -> New York -> n(yu)uyooku -> ニューヨーク
Iogurt -> Yoghurt -> yooguruto -> ヨーグルト
McDonnalds -> McDonnalds -> makudonarudo -> マクドナルド
Ordinador -> Computer -> konp(yu)ta -> コンピューター
Ordinador personal -> Personal computer -> pasokon -> パソコン
Futbol -> Soccer -> saka -> サッカ
Bàsquet -> Basket -> basuketo -> バスケット
Barcelona -> Barcelona -> baruserona -> バルセロナ

Ara posaré uns exemples de frases senzilles per veure com es formen sentències en japonès.

わたしのなまえはイサックです = watashi no namae wa Isaac desu = El meu nom es Isaac

わたしの = watashi no = El meu

わたし (watashi) vindria a ser Jo i の (no) és una partícula que en aquest cas denota possessió. O sigui que la combinació  わたし+の es podria traduir com “El meu

なまえ(namae) com s’endevina és “nom” i は(ha) que en aquest cas es pronuncia “wa” és una partícula que fa referència al tema de la frase, en aquest cas なまえ “nom

イサック (isakku) El meu nom, que com es de fora del Japó s’escriu en Katakana. El petit caràcter ッ(tsu) fa que la consonant que el precedeix sigui doble.

です (desu) el verb ser

Com ja hem dit, el katakana es un sil·labari que es fa servir sobretot per escriure paraules estrangeres o noms de fora del Japó.

El katakana te 5 vocals, que son: a i u e o (ア イ ウ エ オ)

La taula katakana sencera:

ア a

イ i

ウ u

エ e

オ o

ャ  ya

ュ  yu

ョ  yo

カ ka

キ ki

ク ku

ケ ke

コ ko

キャ kya

キュ kyu

キョ kyo

サ sa

シ shi

ス su

セ se

ソ so

シャ sha

シュ shu

ショ sho

タ ta

チ chi

ツ tsu

テ te

ト to

チャ cha

チュ chu

チョ cho

ナ na

ニ ni

ヌ nu

ネ ne

ノ no

ニャ nya

ニュ nyu

ニョ nyo

ハ ha

ヒ hi

フ fu

ヘ he

ホ ho

ヒャ hya

ヒュ hyu

ヒョ hyo

マ ma

ミ mi

ム mu

メ me

モ mo

ミャ mya

ミュ myu

ミョ myo

ヤ ya

ユ yu

ヨ yo

ラ ra

リ ri

ル ru

レ re

ロ ro

リャ rya

リュ ryu

リョ ryo

ワ wa

ヰ wi

ヱ we

ヲ wo

ン n

ガ ga

ギ gi

グ gu

ゲ ge

ゴ go

ギャ gya

ギュ gyu

ギョ gyo

ザ za

ジ ji

ズ zu

ゼ ze

ゾ zo

ジャ ja

ジュ ju

ジョ jo

ダ da

ヂ ji

ヅ zu

デ de

ド do

バ ba

ビ bi

ブ bu

ベ be

ボ bo

ビャ bya

ビュ byu

ビョ byo

パ pa

ピ pi

プ pu

ペ pe

ポ po

ピャ pya

ピュ pyu

ピョ pyo

Com veieu es divideix en dos grups, els purs i impurs (G Z D i B) o semi-impurs (P). Els impurs o semi-impurs son caràcters purs als que se’ls hi ha afegit un accent (゛o ゜) anomenat nigori per poder així aconseguir nous sons.

Aprenent

Categories