Nota: Paraula o gramàtica en el dialecte Kansai-ben.

Quan comences a estudiar japonès una de les primeres coses que aprens és com preguntar el preu.

Si en japonès estàndard ho diríem així: ikura desu ka? (いくらですか)
En kansai-ben ho podem dir d’ aquesta forma: nambo? (なんぼ?)

La frase “Això quan val?” seria:

Japonès estàndard: kore wa ikura desu ka? (これはいくらですか)
Kansai-ben: kore nambo? (これなんぼ?)

Per cert, a Osaka els agrada molt regatejar pel preu. No perdeu l’ oportunitat de fer-ho! 😀

Nambo

なんぼ?