En aquesta entrada parlarem de l’adverbi de temps aida i aidani el qual expressa la duració de l’acció a la que fa referència.

間 (あいだ) engloba l’acció durant tot el un període complet i normalment ve acompanyat de l’adverbi ずっと.

Exemple:
夏休みの間、ずっとアルバイトをします。
なつやすみのあいだ、ずっとアルバイトをします。
Treballo durant totes les vacances.

En canvi 間に(あいだに) fa referència a algun moment puntual en el transcurs de l’acció.

Exemple:
夏休みの間に、アルバイトをします。
なつやすみのあいだに、アルバイトをします。
Treballo a les vacances. (En algun moment, no totes les vacances)