Per l’ exemple anterior es va fer servir una forma nova d’ expressar números que no s’ havia explicat abans. És la forma de dir les unitats de miler (1000). Els números en japonès es poden dividir en diferents grups: desenes (10), centenes (100), milers (1.000), desenes de miler (10.000) i centenes de milió (100.000.000). Cada grup te la seva pròpia denominació:

Desenes: じゅう (juu) 10 -> じゅう, 20 -> にじゅう, 30 -> さんじゅう

Centenes: ひゃく(hyaku) 100 -> ひゃく, 200 -> にひゃく, 300 -> さんひゃく

Milers: せん (sen) 1000 -> せん, 2000 -> にせん, 3000 -> さんぜん El 3000 es irregular i es fa servir l’ hiragana ぜ (ze) enlloc de せ (se)

Desenes de miler: まん (man) 10.000 -> いちまん, 20.000 -> にまん, 30.000 -> さんまん

Centenes de milió: おく (oku) 100.000.000 -> いちおく, 200.000.000 -> におく, 300.000.000 -> さのく

Per exemple, relacionat amb les dates, per escriure l’ any 1974 farem el següent:

Es divideix la xifra en fraccions més petites, milers, centenars i la resta: 1000 + 900 + 74. Després ho passem al format japonès i quedaria d’aquesta forma:

せん(1000) きゅうひゃく(900) ななじゅう(70)よん(4)ねん(any)

Un altre exemple: 18.793

いちまん(10.000)はっせん(8.000)ななひゃく(700)きゅうじゅう(90)さん(3)